Naslovna | Popis Notara
Popis Notara

Općina Ljubuški – 2 notara sa službenim sjedištem u Ljubuškom

1. Zdenko Puljić

Adresa: Ulica IV. brigade HVO "Stjepan Radić" 61, 88320 Ljubuški

Telefon:039/ 834 069

Faks:039/ 834 069

Mob.: 063/321-610

E- mail: zdenko.puljic@notaribih.ba; notar.zdenko.puljic@tel.net.ba


2. Tomo Šimić

Adresa:  Vukovarska, broj 16, 88320 Ljubuški

Tel.: 039/ 830-742 

Faks: 039/830-743

Mob.: 063/890-550

E-mail: tomo.simic@notaribih.ba; notar.tomo.simic@tel.net.baOpćina Posušje – 1 notar sa službenim sjedištem u Posušju

1. Vinko Ćosić


Adresa: Stjepana Radića br. 34., 88240 Posušje,

Tel./faks: 039/ 681-151

Mob.: 063/368-699

E-mail: vinko.cosic@notaribih.ba; notar.cosic@gmail.comOpćina Široki Brijeg – 2 notara sa službenim sjedištem u Širokom Brijegu

1. Ankica Primorac


Adresa: Antuna Mihanovića 5, 88220 Široki Brijeg,

Tel/faks.: 039/ 704-303;

Mob.: 063/360-606

E- mail: ankica.primorac@notaribih.ba; notar_ankicaprimorac@yahoo.com


2. Stanko Kolobarić

Adresa: Kraljice Jelene 27D, 88220 Široki Brijeg

Tel.:  039/702-475

Faks: 039/702-476

Mob.: 063/329-914

E-mail: stanko.kolobaric@notaribih.ba; notarkolobaric@gmail.comOpćina Grude – 1 notar sa službenim sjedištem u Grudama

1. Natalija Vranješ


Adresa: Hrvatskih branitelja 12 Grude, 88340 Grude

Tel./faks: 039/ 661-423

Mob.: 063/329-318

E-mail: natalija.vranjes@notaribih.ba; natalija.vranjes@gmail.com

®© Sva prava pridržana Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke 2022. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.