Naslovna | Sektor pravosuđa
Sektor pravosuđa

Sektor pravosuđa obavlja upravne i druge stručne poslove, koji se odnose na:

 • stručnu obrada sustavnih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Sektora;
 • sudjelovanje u svim oblicima stručnog  obrazovanja i usavršavanja;
 • praćenje obavljanja poslova sudske uprave;
 • suradnju s predsjednikom suda u rješavanju pritužbi koje zaprimi ministarstvo, a koje se odnose na sudsku upravu;
 • suradnju s predsjednikom sudova radi unapređenja organizacije i poslovanja suda;
 • prikupljanje statističke podatke o radu sudova;
 • osiguranje materijalnih i drugih uvjeta za rad pravosudnih tijela, ako Zakonom nije drugačije propisano;
 • provođenje nadležnosti u svezi s proračunima pravosudnih tijela, sukladno Zakonu;
 • praćenje primjene propisa u pravosudnim tijelima, analiziranje nastalih problema i predlaganje mjera za njihovo uklanjanje;
 • provođenje postupka izvršenja kaznene sankcije rada za opće dobro na slobodi;
 • suradnju i razmjenu obavijesti s Federalnim ministarstvom pravde;
 • suradnju s Visokim sudskim i tužiteljskim vijećem u poslovima koji se odnose na pravosudnu upravu;
 • izradu i donošenje pojedinačnih akata koji se odnose na registraciju udruga građana i vođenje Registra udruga sukladno Zakonu;
 • davanje stručnih mišljenja o dostavljenim prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa iz područja sudstva, tužiteljstva, pravobraniteljstva, iz nadležnosti federalnih tijela, odnosno tijela Bosne i Hercegovine;
 • pokretanje inicijative za donošenje, odnosno izmjene i dopune federalnih zakona i drugih propisa iz područja pravosuđa i izvršenja sankcija;
 • davanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja o primjeni propisa iz nadležnosti Sektora povodom upita građana, tijela uprave, pravnih osoba i drugih subjekata;
 • pripremanje odgovora  na pitanja i inicijative zastupnika u Skupštini Županije iz nadležnosti Sektora;
 • obavlja i druge stručne poslove koji proizlaze iz zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva u ovom području kao i drugi poslovi po ovlasti ministra.

®© Sva prava pridržana Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke 2022. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.