Odluke Županije Zapadnohercegovačke
Odluke
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama iz osnova materijalnih prava uposlenih kod korisnika Proračuna u Župaiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 16/22)
Odluka o utvrđivanu platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u županijskim tijelima državne službe ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 22/17, 28/21 i 29/22);
Odluka o izmjenama Odluke o naknadama iz osnova materijalnih prava uposlenih kod korisnika Proračuna u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 9/23)
Odluka o utvrđivanju osnovice za izračun bruto plaće izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti u Županiji Zapadnohercegovačkoj, državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe, zaposlenika u školama koji su korisnici Proračuna Županije Zapadnohercegovačke i ostalih uposlenika korisnika Proračuna Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 9/23)
Odluka o metodologiji izrade i donošenja plana i programa rada i izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke i županijskih tijela ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 21/21)
Odluka o utvrđivanju naknade za pasivno mjesečno dežurstvo državnih službenika i namještenika u pravosudnim tijelima i Županijskom tužiteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 5/23)
Odluka o utvrđivanju broja zamjenika Županijskog pravobranitelja ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 25/19);
Odluka o naknadama iz osnova materijalnih prava uposlenih kod korisnika proračuna u Županiji Zapadnohercegovačkoj (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, broj: 1/17);
Odluka o izmjeni Odluke o naknadama iz osnova materijalnih prava uposlenih kod korisnika proračuna u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj 17/17);
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o naknadama iz osnova materijalnih prava uposlenih kod korisnika proračuna u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 24/17);
Odluka o dopuni Odluke o naknadama iz osnova materijalnih prava uposlenih kod korisnika proračuna u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 5/18);
Odluka o dopunama Odluke o naknadama iz osnova materijalnih prava uposlenih kod korisnika proračuna u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 29/20);
Odluka o utvrđivanu platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u županijskim tijelima državne službe (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, broj: 22/17);
Odluka o godišnjem odmoru, plaćenom i neplaćenom odsustvu državnih službenika i namještenika u tijelima uprave Županije Zapadnohercegovačke (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, broj: 4/21);
Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje na pozicije ravnatelja i branitelja u Županijskom zavodu za pravnu pomoć ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 5/21);
®© Sva prava pridržana Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke 2022. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.