Zakoni Županije Zapadnohercegovačke
Županijski propisi
Zakon o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 9/06 i 6/20);
Zakon o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke" broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13);
Zakon o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 16/08, 14/13 i 6/20);
Zakon o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj (Pročišćeni tekst) ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, broj: 6/21);
Zakon o Vladi Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 15/21);
Zakon o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 17/09, 17/11 i 9/22);
Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 21/12 i 17/20);
Zakon o pravima izabranih dužnosnika nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnoherecegovačke", broj: 8/07, 18/11, 5/17 i 26/22);
Zakon o pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 13/07, 17/11, 21/17 i 20/19);
Zakon o županijskom Zavodu za pravnu pomoć ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 5/08, 4/09, 20/13 i 10/17);
Zakon o županijskom tužiteljstvu Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 8/05 i 9/18);
Zakon o lokalnoj samoupravi Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 3/09, 18/11 i 11/17);
Zakon o izvršenju sankcija u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 15/01);
Zakon o sudskim pristojbama ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 8/08, 10/09, 4/10, 8/12, 1/16 i 29/19);
Zakon o sudskim pristojbama (Pročišćeni tekst) ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 6/21);
Zakon o upravnim pristojbama s Tarifom upravnih pristojbi Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 8/14, 25/19 i 29/21);
Zakon o ustanovama ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 7/98, 21/12 i 2/21);
Zakon o prekršajima ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 6/96, 5/97, 10/99, 8/02, 1/06 i 9/06);
Zakon o arhivskoj građi ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 18/99 i 9/06);
Zakon o pečatu Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 14/13, 24/15 i 10/21) (Ispravka 13/21);
Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 10/98);
Zakon o inspekcijama Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 4/09);
Zakon o uporabi grba i zastave Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 5/03 i 20/13);
Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 24/15 i 1/16);
Zakon o radu ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 11/17);
Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u tijelima uprave u Županij Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, broj: 12/11);
Federalni propisi
Zakon o radu ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 26/16);
Zakon o upravnom postupku ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 2/98, 48/99 i 61/22);
Zakon o upravnim sporovima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 9/05);
Zakon o udrugama i fondacijama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 45/02);
Zakon o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 38/05);
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 22/06);
Zakon o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 72/05);
Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 34/03);
Zakon o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 44/98);
Zakon o prekršajima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 63/14);
Zakon o notarima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 45/02);
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 32/01);
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 48/11);
Državni propisi
®© Sva prava pridržana Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke 2022. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.