Naslovna | Nadležnosti ministarstva pravosuđa i uprave
Nadležnosti ministarstva pravosuđa i uprave

Ministarstvo pravosuđa i uprave obavlja upravne i druge stručne poslove iz svoje nadležnosti koji se odnose na:

  • nadzor nad obavljanjem poslova pravosudne uprave županijskih pravosudnih institucija,

  • upravne i druge stručne poslove iz svoje nadležnosti koji se odnose na nadzor nad obavljanjem poslova uprave županijskih tijela uprave,

  • upravne i druge stručne poslove iz svoje nadležnosti koji se odnose na nadzor nad obavljanjem poslova uprave općinskih službi za upravu,

  • poslove stručnog osposobljavanja državnih službenika i namještenika i kadrovske popunjenosti Ministarstva sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu,

  • osigurava materijalne uvjete za rad pravosudnih institucija i tijela županijske uprave,

  • provodi aktivnosti vezane za izradu nacrta zakona i drugih propisa iz područja pravosuđa i uprave,

  • poduzima potrebne radnje u smislu organizacije stručnog nadzora na provedbi zakona iz svog djelokruga rada kao i poslove registriranja udruga građana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®© Sva prava pridržana Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke 2022. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.