Naslovna | Sektor za opće i računovodstvene poslove
Sektor za opće i računovodstvene poslove

Sektor za opće i računovodstvene poslove obavlja poslove koji se odnose na:

 • davanje uputa, objašnjenja i mišljenja o primjeni propisa o radu iz nadležnosti Ministarstva;
 • izradu i donošenje pojedinačnih akata koja se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u svezi radnog odnosa;
 • obavljanje svih radnji u svezi radnih odnosa, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja državnih službenika i namještenika;
 • vođenje jedinstvene kadrovske politike Ministarstva;
 • pripremanje dokumentacijske i analitičke podloge za obradu podataka iz mjerodavnosti sektora;
 • organiziranje administrativnih poslova, te poslova tipkanja, umnožavanja i slaganja raznih  materijala iz mjerodavnosti sektora;
 • obavljanje poslova materijalnog, računovodstvenog i informacijskog poslovanja za potrebe Ministarstva;
 • sudjelovanje u izradi i planiranju proračuna Ministarstva;
 • praćenje i vršenje nadzora  nad realizacijom i izvršenjem proračuna Ministarstva;
 • obavljanje pojedinih procedura javnih nabava za Ministarstvo kao i drugih ekonomski poslovi vezano za Ministarstvo;
 • predlaganje i praćenje investicijskih programa iz djelokruga Ministarstva;
 • izradu obračuna, financijskih planova i izvješća, te vođenja knjigovodstvene dokumentacije;
 • unos podataka za obračun plaća i obračun ostalih naknada državnih službenika i namještenika, vođenje odgovarajuće evidencije o tome i izdavanje uvjerenja i drugih akata kao i obradu svih uplata, naknada i drugih primanja korisnika usluga;
 • vođenje blagajne i obavljanje blagajničkih poslova za potrebe Ministarstva;
 • obavljanje novčanih transakcija i vođenje odgovarajuće dokumentacije;
 • izradu ugovora i drugih akata kojima se u skladu sa zakonom i drugim propisima, reguliraju odnosi Ministarstva s drugim pravnim i fizičkim osobama vezanim za nabavku roba i usluga;
 • prikupljane i obrada podataka i na temelju tih podataka izradu informacije, izvješća, analize i druge materijale iz djelokruga Sektora;
 • praćenje propisa iz oblasti poreza i doprinosa i javnih nabavki i
 • druge poslove i zadaće koji proizlaze iz zakona i drugih propisa iz nadležnosti Sektora kao i drugi poslovi po ovlasti ministra.
®© Sva prava pridržana Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke 2022. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.