Uredbe Županije Zapadnohercegovačke
Uredbe
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 25/21);
Uredba o naknadama za odvojeni život od obitelji i smještaj u mjestu rada, obvezno dežurstvo i pripravnost za rad sudaca, tužitelja i sudskih stručnih suradnika u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 5/23)
Uredba o načelima za utvrđivanje unutarnjeg ustrojstva županijskih tijela uprave i županijskih upravnih organizacija, gradskih i općinskih tijela uprave i upravnih organizacija ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 27/20);
Uredba o postupku imenovanja državnih službenika rukovoditelja samostalne uprave i samostalne upravne organizacije Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 10/13);
Uredba o uvjetima načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 11/09, 24/17 i 6/22);
Uredba o poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti tijela državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za obavljanje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 10/09, 10/13, 23/15, 4/21 i 16/21);
Uredba o dopunskim poslovima temeljne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti tijela državne službe koje obavljaju namještenici ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 10/09);
Uredba o pravilima stegovnog postupka za stegovnu odgovornost državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 17/13 i 29/20);
Uredba o osnivanju stegovnog vijeća ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 17/13");
Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju stegovnog vijeća ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 7/15);
Uredba o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 16/18);
Uredba o izboru, sadržaju poslova, uvjetima i načinu rada medijatora državne službe u tijelima državne službe Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 16/13);
Uredba o osnivanju Agencije za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 10/12);
Uredba o prestanku rada Agencije za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 26/15);
Uredba o postupku prodaje, najma, čuvanja i održavanja oduzete imovine ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 6/16);
Uredba o Registru državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 11/17);
®© Sva prava pridržana Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke 2022. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.