Naslovna | Ministar pravosuđa i uprave ŽZH
Ministar pravosuđa i uprave ŽZH


Vjekoslav Lasić, mag. iur.
ministar pravosuđa i uprave

rođen, 23. veljače 1990. u Mostaru
oženjen, otac jednog djeteta

Obrazovanje
2016. – položio stručni upravni ispit u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine;
2015.- redoviti student 3. generacije na Poslijediplomskom doktorskom studiju iz pravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru - priprema teme doktorskog rada;
2014. - magistrirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru na Diplomskom studiju Pravo (5+0);

Karijera
2023.- ministar pravosuđa i uprave u Vladi Županije Zapadnohercegovačke;
2016.-2023. – stručni suradnik za izradu nacrta rješenja u prvom stupnju, Federalni zavod MIO/PIO Mostar, Županijska administrativna služba za Županiju Zapadnohercegovačku Ljubuški;
2015. – 2016. – pripravnik – volonter Županijsko tužiteljstvo Županije Zapadnohercegovačke, Široki Brijeg (Bosna i Hercegovina). Rad na pravnim poslovima pod mentorstvom tužitelja (izrada rješenja, naloga, zaključaka, potvrdnica, službenih zabilježbi, kao i sudjelovanje u izradi: kaznenih prijava, optužnih prijedloga, optužnica, nagodbi i dr. ;
2014. – 2015. - pripravnik u Notarskom uredu notara Gojka Kolobarića u Širokom Brijegu.

Stranačke dužnosti
član Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine

Jezici
engleski;
njemački.

Adresa:
Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
Telefon: +387 39 703 234
Fax: +387 39 703 229
E-mail: pravosude-uprava@mpiuzzh.com
Web : www.mpiuzzh.gov.ba

 

®© Sva prava pridržana Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke 2022. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.