Pravilnici Županije Zapadnohercegovačke
Pravilnici
Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog upravnog ispita namještenika u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 9/19);
Pravilnik o jedinstvenim kriterijima, pravilima i postupku imenovanja i postavljenja državnog službenika u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 11/09);
Pravilnik o jedinstvenim kriterijima, pravilima i postupku popune upražnjenih radnih mjesta državnih službenika s liste prekobrojnih („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 11/09);
Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 11/09);
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ocjenjivanju rada državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 5/10);
Pravilnik o kriterijima, načinu i postupku ocjenjivanja namještenika u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 17/20);
Pravilnik o vrsti i uvjetima za izvršenje kaznene sankcije rada za opće dobro na slobodi („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 17/09);
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i uvjetima za izvršenje kaznene sankcije rada za opće dobro na slobodi ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 2/10);
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vrsti i uvjetima za izvršenje kaznene sankcije rada za opće dobro na slobodi ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 19/12);
Pravilnik o izboru, načinu rada, odgovornosti, obuci i evidenciji povjerenika za izvršenje kaznene sankcije rad za opće dobro na slobodi ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, broj: 2/10);
Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade povjerenicima u izvršavanju kaznene sankcije "rad za opće dobro na slobodi" ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 2/10);
Pravilnik o izdavanju, rasparčavanju, povlačenju iz uporabe i zamjeni županijskih biljega („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 3/00);
Pravilnik o načinu i uvjetima pružanja pravne pomoći („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 14/08);
Pravilnik o postupku ostvarenja prava na pristup informacijama koje su u nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, broj: 18/12);
Pravilnik o službama odnosno poslovima koji nisu spojivi sa službom pravobranitelja i zamjenika pravobranitelja ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 18/12);
Pravilnik o službenoj iskaznici županijskog i općinskog pravobranitelja i njihovih zamjenika ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 10/13);
Pravilnik o načinu označavanja i izgledu posebnog znaka službenih vozila Županije Zapadnohercegovačake ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 8/14);
Pravilnik o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima provođenja natječaja u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 10/17);
Pravilnik o sadržaju i načinu obavljanja uredskog poslovanja u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 1/21);
®© Sva prava pridržana Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke 2022. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.