Ugovori Županije Zapadnohercegovačke
Ugovori
Ugovor, br. 03-05-14-109-21/22, na temelju Okvirnog sporazuma sukcesivna nabava motornog goriva za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke;
Okvirni sporazum, br. 03-05-14-109-20/22, nabave motornog goriva za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke;
Ugovor, br. 03-05-14-407-25/21, nabave tonera za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke;
Okvirni sporazum, br. 03-05-14-407-24/21, nabave tonera za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke;
Ugovor, br. 03-05-14-174-28/19, za nabavu motornog goriva za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke;
Okvirni sporazum br. 03-05-14-386-22/19, sukcesivne nabave usluga održavanja i servisiranja računalne opreme, printera, scenera, kopir aparata i faks aparata te servera, mrežne opreme i web stranice Miistarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačike;
Ugovor br. 03-05-14-386-23/19, sukcesivna nabava usluga održavanja i servisiranja računalne opreme, printera, scenera, kopir aparata i faks aparata te servera, mrežne opreme i web stranice Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke;
Okvirni sporazum br. 03-05-14-252-25/19, nabave tonera za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke;
Ugovor br. 03-05-14-252-26/19, za nabavu tonera za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke;
Okvirni sporazum br. 03-05-14-174-26/19, nabave motornog vozila za službeno vozilo Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke;
Ugovor br. 03-05-14-174-27/19, za nabavu motornog goriva za službeno vozilo Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke;
Ugovor br. 03-05-14-116-7/18, za nabavku usluge održavanja računala i računalne opreme u Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke;
Ugovor br. 03-05-14-78-5/18, o sukcesivnoj nabavi uredskog materijala za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke za 2018 godinu;
Ugovor br. 03-05-14-41-11/18 o isporuci motornog goriva za službeno vozilo Ministarstva pravosuđa i uprave;
Ugovor, br. 03-05-14-862-5/17, o nabavci softvera za informatičku obradu podataka državnih službenika i namještenika uposlenih u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj;
Ugovor, br. 03-05-14-828-7/17, za nabavku računala za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke;
Ugovor, br. 03-05-14-16-7/17, za nabavku usluge održavanja računala i računalne opreme u Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke;
Ugovor, br. 03-05-14-15-7/17, za nabavku računala i tehničke opreme za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave Županije zapadnohercegovačke;
Ugovor, br. 03-05-14-14-7/17, za nabavku uredskog namještaja za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke;
Ugovor, br. 03-05-14-2-11/17, o isporuci motornog goriva za službeno vozilo Ministartva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke;
Ugovor, br. 03-05-14-658-10/15, o isporuci motornog vozila za službeno vozilo Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke;
Ugovor, br. 03-05-14-441-7/15, za nabavku usluge održavanja računala i računalne opreme u Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke;
Ugovor, br. 03-05-14-431-11/15, za nabavku računala za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke;
®© Sva prava pridržana Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke 2022. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.